• Register
  • False
  • Sign in
Journal of magnesium
and alloys

Current Issue

Volume 11, Issue 6, 2023

Available online 07 August 2023

Full Length Article

Carbon nanotube and graphene reinforced magnesium matrix composites: A state-of-the-art review

Lava Kumar Pillari, Kyle Lessoway, Lukas Bichler

 

Stress corrosion cracking of magnesium alloys: A review

Jiahao Jiang, Xue Geng, Xiaobo Zhang

 

Simultaneous enhancement of mechanical properties and corrosion resistance of as-cast Mg-5Zn via microstructural modification by friction stir processing

Fei Long, Gaoqiang Chen, Mengran Zhou, Qingyu Shi, Qu Liu

 

Effect of wire-arc directed energy deposition on the microstructural formation and age-hardening response of the Mg-9Al-1Zn (AZ91) alloy

Gloria Graf, Petra Spoerk-Erdely, Emad Maawad, Michael Burtscher, Daniel Kiener, Helmut Clemens, Thomas Klein

 

Regulating local coordination environment of Mg−Co single atom catalyst for improved direct methanol fuel cell cathode

Kaiwen Wang, Hanjun Zou, Jiazhi Meng, Chaogang Ban, Xue Liu, Jiangping Ma, Cong Wang, Liyong Gan, Xiaodong Han, Xiaoyuan Zhou

 

Hydrogen-induced optical properties of FC/Pd/Mg films: Roles of grain size and grain boundary

Nanxiang Deng, Juan Chen, Liming Peng, Fan Li, Jianbo Wu, Yan Chen, Wenjiang Ding

 

Improving corrosive wear resistance of Mg-Zn-Y-Zr alloys through heat treatment

S.D. Wang, M.Y. Wu, D.K. Xu, En-hou Han

 

Effect of multifunction cavitation using phosphoric acid on fatigue and surface properties of AZ31 magnesium alloy

Shunta Matsuoka, Fumihiro Kato, Toshihiko Yoshimura, Masataka Ijiri, Shoichi Kikuchi

 

Ordering in liquid and its heredity impact on phase transformation of Mg-Al-Ca alloys

Jiang You, Cheng Wang, Shun-Li Shang, Yipeng Gao, Hong Ju, Hong Ning, Yi Wang, Hui-Yuan Wang, Zi-Kui Liu

 

Variable precipitation behaviors of Laves phases in an ultralight Mg-Li-Zn alloy

Weixin Lou, Hongbo Xie, Xiaobo Zhao, Junyuan Bai, Hehang Zhang, Yi Wang, Xinze Li, Hucheng Pan, Yuping Ren, Gaowu Qin

 

Effects of temperature on critical resolved shear stresses of slip and twining in Mg single crystal via experimental and crystal plasticity modeling

Kwang Seon Shin, Lifei Wang, Mingzhe Bian, Shihoon Choi, Alexander Komissarov, Viacheslav Bazhenov

 

Effect of heat treatment on the microstructure and mechanical properties of a multidirectionally forged Mg-Gd-Y-Zn-Zr-Ag alloy

Junkai Wang, Chuming Liu, Shunong Jiang, Yingchun Wan, Zhiyong Chen

 

Effects of dynamic flow rates on degradation deposition behavior of Mg scaffold

Gaozhi Jia, Meng Zhou, Yicong Huang, Chenxin Chen, Liang Jin, Qian Wu, Jian Weng, Fei Yu, Ao Xiong, Guangyin Yuan, Frank Feyerabend, Hui Zeng

 

An intermediate poly-dopamine layer for alginate coating on high-purity magnesium to achieve corrosion mitigation

Qingyun Fu, Weihong Jin, Mingcheng Feng, Jingyao Li, Jian Li, Wei Li, Zhentao Yu

 

Laser-assisted synthesis of Au NPs on MgO/chitosan: Applications in electrochemical hydrogen storage

Babak Jaleh, Aida Moradi, Mahtab Eslamipanah, Sadegh Khazalpour, Haniyeh Tahzibi, Saeid Azizian, Manoj B. Gawande

 

A Mg alloy with no hydrogen evolution during dissolution

Fuyong Cao, Bo Xiao, Ziming Wang, Tao Ying, Dajiang Zheng, Andrej Atrens, Guang-Ling Song

 

Promoting hybrid twins structure to reduce yield asymmetry of rolled AZ31 plates by combining side-rolling and torsion

Bo Song, Meng Wang, Ruolan Shi, Zhiwen Du, Ning Guo, Fang Wang, Shengfeng Guo

 

Degradation of differently processed Mg-based implants leads to distinct foreign body reactions (FBRs) through dissimilar signaling pathways

Xiaosong Liu, Guoqiang Chen, Xiongxiong Zhong, Tianfang Wang, Xiaohong He, Weipeng Yuan, Pingping Zhang, Ying Liu, Dongming Cao, Shu Chen, Ken-ichi Manabe, Zhengyi Jiang, Tsuyoshi Furushima, Damon Kent, Yang Chen, Guoying Ni, Mingyong Gao, Hejie Li

 

Corrosion behavior of magnesium in aqueous sulfate-containing electrolytes

Ainaz A. Abildina, Andrey P. Kurbatov, Yeldana G. Bakhytzhan, Raigul Zh. Jumanova, Akmaral M. Argimbayeva, Khaisa Avchukir, Gulmira S. Rakhymbay

 

High sintering and dielectric performance: The improved (Mg, Zn)3B2O6 ceramics with the help of the DFT calculation

Rui Peng, Yongcheng Lu, Liang Shi, Guoliang Yu, Yuanming Lai, Gang Wang, Yuanxun Li, Hua Su, Huaiwu Zhang

 

Edge crack damage analysis of AZ31 magnesium alloy hot-rolled plate improved by vertical roll pre-rolling

Zhiquan Huang, Chuanlu Qi, Jinchao Zou, Hongyu Lai, Hao Guo, Junpeng Wang

 

Underlying mechanisms of variation in yield asymmetry and strain hardening behavior of extruded pure Mg with Gd addition

Gyo Myeong Lee, Sung Hyuk Park

 

PEO coating on Mg-Ag alloy: The incorporation and release of Ag species

Xinxin Zhang, Yupeng Zhang, You Lv, Zehua Dong, Lei Yang, Erlin Zhang, Teruo Hashimoto, Xiaorong Zhou

 

Inhibiting effect of I-phase formation on the plastic instability of the duplex structured Mg-8Li-6Zn-1.2Y (in wt.%) alloy

B.J. Wang, D.K. Xu, X.Q. Zhuang, L.Y. Sheng

 

Ameliorating the re/dehydrogenation behaviour of MgH2 by zinc titanate addition

N.A. Ali, N.A. Sazelee, M.F. Md Din, M.M. Nasef, A.A. Jalil, Haizen Liu, M. Ismail

 

Related Articles